مطالب مرتبط:

کریمی: سه قوماندان مشهور طالبان در کندز کشته شدند

مطالب اخیر