مطالب مرتبط:

در اثر لغزش برف در ولسوالی شهر بزرگ بدخشان ۸ تن کشته شدند

مطالب اخیر