مطالب مرتبط:

مقامات: بیش از سی تن در هلمند از چنگ طالبان رها گردیدند

(Visited 11 times, 1 visits today)

مطالب اخیر