مطالب مرتبط:

مقامات: حمله طالبان که هدف آن سقوط ولایت لغمان بود، خنثی شد

مطالب اخیر