مطالب مرتبط:

افغانستان قربانی سیاست های پاکستان ستیزانه هند

افغانستان به حیث خط مقدم نبرد نیابتی هند علیه پاکستان عمل می کند. مردم ما قربانی های یکبار مصرف این رقابت شوم و...

مطالب اخیر