مطالب مرتبط:

حکومت به وزارت تازه ایجاد شده، صلاحیت اجرایی نداد

امرالله صالح، وزیر دولت در امور اصلاحات در بخش امنیتی صلاحیت اجرایی ندارد و کل صلاحیت هایش به مشورت دهی و نظارت...

مطالب اخیر