مطالب مرتبط:

سمت‌ های سیاسی، ماموریت‌ های موقت رسمی اند

کادرهای تازه منصوب شده، فکر و فرهنگ دولت را پذیرفته اند وقتی کادری به‌ یک سمت سیاسی استخدام می‌ شود، به این معن...

مطالب اخیر