مطالب مرتبط:

افغانستان، ساخت دروازه در خط دیورند را نمی پذیرد

حکومت افغانستان، تلاش پاکستان برای ساخت چهار دروازه در امتداد خط فرضی دیورند را پذیرفتنی نمی داند. به نقل از خو...

مطالب اخیر