مطالب مرتبط:

عبدالله: قوه قضاییه نباید تابع مصلحت و فشار شود

حاکمیت قانون بدون دستگاه‌ قضایی مستقل امکان‌پذیر نیست بنابراین هیچ ‌کسی حق مداخله در کار نهادهای عدلی و قضایی ک...

مطالب اخیر