مطالب مرتبط:

بوداهای ایستاده در تاریکی!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، مجسمه های بودا دیگر به مانند هزاران سال گذشته نه نمودی از روزگار پرشکوه...

مطالب اخیر