مطالب مرتبط:

راه اندازی کمپین مبارزه با فساد در افغانستان

اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد در افغانستان کمپینی را به مدت ۷ هفته در این کشور راه اندازی و آغاز کرده است.

مطالب اخیر