مطالب مرتبط:

افغانستان و آلمان برای ساخت چاپخانه «اسکناس» و «اوراق بهادار» سرمایه‌گذاری کردند

رئیس تصدی‌ها و شرکت‎های دولتی افغانستان با اشاره به سرمایه‌گذاری مشترک افغانستان و آلمان گفت: برلین و کابل برای...

مطالب اخیر