مطالب مرتبط:

فساد اداری به یک لکه ننگ برای افغانستان تبدیل شده است

پیام آفتاب: سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری گفت: پدیده فساد اداری به عنوان یک غده سرطانی پیکر دولت افغانستان ...

مطالب اخیر