مطالب مرتبط:

بیش از 58 بنای تاریخی در سراسر کشور بازسازی می شوند

پیام آفتاب: وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلام کرد: در حال حاضر بیش از ۵۸ آبدۀ تاریخی در کشور زیر بازسازی است که مصرف ...

مطالب اخیر