مطالب مرتبط:

تاثیر مسدود شدن مرز پاکستان بررسی می شود

نشست مشترک وزیران وزیران زراعت، تجارت، خارجه، اقتصاد، ارگان‌های محل، شهرداری کابل و اتاق‌های تجارت درباره پاکست...

مطالب اخیر