مطالب مرتبط:

شفاخانۀ چهارصد بستر کابل تا دوروز دیگر آماده به کار می شود

بیمارستان سردار محمد داوود در ساحۀ وزیر اکبر خان کابل که چندروز پیش بالای آن حمله‌های انتحاری و تهاجمی صورت گرفت، تا دو روز دیگر آماده به کار می‌شود.

مطالب اخیر