مطالب مرتبط:

امرالله صالح با ارگ به توافق رسیده است

یکماه قبل یکی از نزدیکان آقای صالح برایم گفت، دلیل نپذیرفتن کرسی وزیر دولت در امور تعینات اردو و پولیس از سوی آ...

مطالب اخیر