مطالب مرتبط:

وزارت خارجه، کاردار سفارت پاکستان را احضار کرد

وزارت امور خارجه، کاردار سفارت پاکستان در کابل را احضار کرد. وزارت امور خارجه با پخش خبرنامه ای می گوید که کارد...

مطالب اخیر