مطالب مرتبط:

شهروندان کشور گیر مانده در آتش جنگ و فقر

سال های درازی می شود که شهروندان کشور با بحران جنگ و فقر دست و پنجه نرم می کنند، آن هم به دلیل سیاست های ناصواب...

مطالب اخیر