مطالب مرتبط:

تیتر روزنامه های افغانستان، دوشنبه 23 حوت 95

*افغانستان معاون رییس جمهوری: فساد اداری مانع حاکمیت قانون است اشرف غنی: ما متعهد به استفاده از فناوری برای شفا...

مطالب اخیر