مطالب مرتبط:

احضار کاردار سفارت پاکستان به وزارت خارجه

پیام آفتاب: وزارت خارجه کشورمان روز گذشته کاردار سفارت پاکستان در کابل را به این وزارت احضار کرد.

مطالب اخیر