مطالب مرتبط:

ارگ قصد دارد زبان نقد امرالله صالح را قطع کند

یکی از برنامه های دسته فاشیستی از نظر سیاست امروز، تغییر ذهنیت های یک جامعه در برابر افراد صاحب نفوذ همان جامعه...

مطالب اخیر