مطالب مرتبط:

دیدار وزیر مالیه ونمایندگان ادارات تمویل کننده

وزير ماليه با فرانز مایکل میلبن، نماینده خاص و سفیر اتحادیه اروپا، پرنیلی داهلر کردل، سرپرست ماموریت یوناما برا...

مطالب اخیر