مطالب مرتبط:

بریتانیا از حضور زنان در صف نیروهای امنیتی افغانستان حمایت می‌کند

دوتن از مقام‌های نظامی بریتانیا خواستار افزایش میزان حضور زنان در صف نیروهای امنیتی افغانستان شدند.

مطالب اخیر