مطالب مرتبط:

مردم ملکی از زندان نادعلی آزاد شدند (عکس)

مردم ملکی از زندان نادعلی رهایی پیدا کردند. نیروهای کماندوی کشور، با یورش به زندان در اختیار طالبان، قفل زندان ...

مطالب اخیر