مطالب مرتبط:

افغانستان خواستار همکاری روسیه در بازسازی کشور شد

پیام آفتاب: سفارت افغانستان در مسکو اعلام کرد: کابل بطور رسمی از مسکو درخواست کرده تا بازسازی 124 مرکز اقتصادی ...

مطالب اخیر