مطالب مرتبط:

له طالبانو سره مو اړیکې هغوی ته د مشروعیت ورکولو په مانا نه دي

کابل کې د روسیې سفارت وایي، له وسله والو طالبانو سره یې د اړیکو درلودل، هغوی ته د مشروعیت ورکولو په مانا نه دي.

مطالب اخیر