مطالب مرتبط:

عبدالرحمن رحمان روی مبارزه با تروریزم در منطقه تأکید کرد

معین ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان روی مبارزه جدی با تروریزم در منطقه تأکید کرده‌است. جنرال عبدالرحمن رحمان...

مطالب اخیر