مطالب مرتبط:

پروژۀ «کاسا یک هزار» به زودی عملیاتی خواهد شد

پیام آفتاب: بر بنیاد زمان بندی، باید تا پایان سال روان میلادی روند تدارکات پروژه کاسا یک هزار تکمیل و در آغاز س...

مطالب اخیر