مطالب مرتبط:

افغانستان بر همکاری کشورهای منطقه در مبارزه با تروریزم تاکید کرد

انترپول آماده است پولیس افغانستان را در بخش های مختلف از جمله مبارزه با تروریزم و انواع قاچاق، همکاری نموده و ا...

مطالب اخیر