مطالب مرتبط:

50 دانشجوی افغانستانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرفته می‌شوند

معاون بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران از پذیرش دانشجوی تبعه افغانستانی در رشته مامایی برای نخستین بار در این دانشگاه خبر داد

مطالب اخیر