مطالب مرتبط:

د ټاکنو د شفافیت مسئله د نړیوالې ټولنې لپاره اساسي ارزښت لري

په کابل کې د یوناما چارواکي وايي، د ولسي جرګي او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو ټاکنو د شفافیت مسئله د نړیوالې ټولن...

مطالب اخیر