مطالب مرتبط:

اتحادیه اروپا کمپاین مبارزه با فساد در افغانستان را آغاز کرد

اتحادیه اروپا، کمپاین مبارزه با فساد در افغاسنتان که هدف آن را پی‌گیری فساد در نهادهای امنیتی و قضایی و استخراج...

مطالب اخیر