مطالب مرتبط:

انتظارات از وزارت دولت در امور اصلاحات بخش امنیتی

سر مقاله: دو روز پيش رييس جمهور غني طي حکمي «وزارت دولت در امور اصلاحات بخش امنيتي» ايجاد کرد و نيز طي فرمان ج...

مطالب اخیر