مطالب مرتبط:

ایدئولوژی، اتوپیا و خشونت

مقاله: پرسش از چرايي خشونت امروزه به يک مساله عام تبديل شده است. به خصوص اين که خشونت از سوي کساني سر مي زند ک...

مطالب اخیر