مطالب مرتبط:

اتحادیه اروپا کمپین مبارزه با فساد در افغانستان را آغاز کرد

نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان در مراسم گشایش کمپین اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد گفت که اگر دولت ...

مطالب اخیر