مطالب مرتبط:

40 درصد مدارس غور تعطیل و 60 درصد هم نیمه تعطیل/دولت امنیت غور را تامین کند

بزرگ قومی ولایت غور با تأکید بر اینکه دولت امنیت غور را تامین کند، گفت به دلیل نا امنی درصد مدارس ولایت غور بسته و یا درصد نیز نیمه تعطیل شده است

مطالب اخیر