مطالب مرتبط:

برای نخسیتن بار از روز “حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی” در کشور تجلیل به عمل آمد

تعداد آثار باستانی شناخته شده از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به ۵ هزار اثر می رسد که از آن جمله ۱۴۶۰ آثار باستانی...

مطالب اخیر