مطالب مرتبط:

اشرف غنی میان تروریست و شورشگر تفکیک کند

اشرف غنی گفته است که اگر طالبان دست از خشونت برندارند دفتر قطر بسته خواهد شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانست...

مطالب اخیر