مطالب مرتبط:

باید سیاستی قاطع در برابر تروزیزم داشته باشیم

کابل در واکنش به حملات اخیر پاکستان، به پاکستان هشدار می دهد که به هیچ کشوری اجازه مداخله نظامی نخواهد داد. ()،...

مطالب اخیر