مطالب مرتبط:

چشم ماهی، کلیدبالقوه درمان نابینایی انسان

دانشمندان ادعا می کنند که چشم ماهی می تواند کلیدی برای درمان نابینایی در انسان ها باشد؛ آنها با مطالعه روی ماهی...

مطالب اخیر