مطالب مرتبط:

تیم ملی کرکت افغانستان بازهم علیه ایرلند غالب شد

تیم ملی کرکت افغانستان در بازی سوم بیست اوره هم بر تیم ملی ایرلند غالب شد. این مسابقه که در میدان بازی هند برگز...

مطالب اخیر