مطالب مرتبط:

عبدالقادر زازی با کسب ۹۴ رای بحیث منشی اول ولسی جرگه گماشته شد

ولسی جرگه افغانستان توانست پس از یک هفته اعضای هیئت اداری اش را تکمیل کند. محمد رضا خوشک وطندوست و عبدالقادر زا...

مطالب اخیر