مطالب مرتبط:

با عملی شدن ۹۷۰ پروژه به ۷۵۰ هزار افغان کار فراهم می‌شود

وزارت انکشاف دهات می‎گوید در سال روان خورشیدی با عملی شدن بیش از ۹۷۰ پروژه در کشور، برای حدود ۷۵۰ هزار تن زمینه...

مطالب اخیر