مطالب مرتبط:

امر الله صالح به حیث وزیر دولت در امور اصلاحات در سکتور امنیتی تعیین شد

رئیس جمهور غنی امر الله صالح را به حیث وزیر دولت در امور اصلاحات در سکتور امنیتی و رئیس بورد عالی نظارت بر تعین...

مطالب اخیر