مطالب مرتبط:

وزارت داخله افغانستان بر نابودی طالبان مسلح تاکید کرد

وزارت داخله افغانستان می‎گوید، طالبان مسلح قاتلان مردم افغانستان استند و بر نابودی این گروه تاکید می‎ورزد. نجیب...

مطالب اخیر