مطالب مرتبط:

چین در سازمان ملل برای افغانستان دادخواهی کرد

وو هایتو نماینده دایمی چین در سازمان ملل متحد از این سازمان خواسته است تا از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ح...

مطالب اخیر