مطالب مرتبط:

“حلقاتی در کشور انتحارکنندگان را در خانه هاى شان نگهداری می کنند”

کابل (پژواک،۲۲حوت۹۵): مشرانوجرگه، حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان در کابل را سوال برانگيز خواند و  فیصله ن...

مطالب اخیر