مطالب مرتبط:

یاماماتو: طالبان باید بخشی از آینده افغانستان شود!

نماینده ویژه سازمان ملل، طالبان را شادمان کرد؛ او در راپوری گفت: طالبان باید بخشی از آینده افغانستان باشند زیرا...

مطالب اخیر