مطالب مرتبط:

قوه قضاییه نباید تابع مصلحت و فشار شود

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی تاکید می کند که قوه قضاییه کشور باید استقلالیت خویش را در برابر مداخلات حفظ ک...

مطالب اخیر